Biuro ds. kobiet

Prowadzenie Biura ds. Kobiet jest zadaniem z zakresu  upowszechniania  i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Stowarzyszenie współprowadzi   Biuro w którym  kompetentni Doradcy   udzielają  bezpłatnie porad w zakresie:

  • procedur i spraw urzędowych,
  • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
  • spraw mieszkaniowych,
  • opieki medycznej i niepełnosprawności,
  • trudnych spraw rodzinnych,
  • problemów w pracy,
  • spraw konsumenckich,
  • zagadnień własności, roszczeń majątkowych, podatków,
  • zadłużeń, pożyczek, kredytów,
  • spraw związanych z przestępczością, resocjalizacją i adaptacją społeczną.

 

Doradcy udzielając bezpłatnego poradnictwa i doradztwa informują mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach oraz spoczywających na nich obowiązkach  istotnych w procesie rozwiązania ich problemu oraz udzielają  pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania.

 

Biuro Porad  prowadzone przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze – w relacjach z klientami Biura,  kieruje się „złotymi regułami” – standardami poradnictwa: bezpłatność, poufność, bezstronność, otwartość, niezależność, aktualność i rzetelność informacji, samodzielność klienta, dostępność usług, udzielanie porad wg jednolitego schematu doradzania.

 

 


Drukuj